แสดงข้อมูลทั้งหมด 451 รายการ
 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ความเชี่ยวชาญ ความสนใจ เปิดอ่าน

451

นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

กองกลาง

ซ่อมบำรุงฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ กู้ข้อมูลไฟล์ต่างๆที่เกิดความเสียหาย

-

432
 
หน้าที่ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 
 
PSRU Expert Database System © 2015. All rights reserved.